Mádi Kör Egyesület

az egyesület céljai

 

A Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület tevékenységének célja a Mád község közigazgatási területén található termőhelyeken, az Egyesület tagjai által termelt borok minőségének biztosítása, és e borok eredetvédelmének az Egyesület által megalkotott szigorú és következetesen érvényesített követelményrendszer útján történő megteremtése, a község természeti értékeinek, a táj adottságainak védelme, illetve hogy a mádi bort mint önálló fogalmat megteremtse, piaci érvényesülését megalapozza, ezáltal a bort létrehozó mádi polgárság életképességét erősítse, szellemi kiteljesedése előtt utat nyisson, önmegvalósítását segítse.